“Begeleid wonen in Groningen? La Hacienda gelooft in jou “

Voor meer informatie en aanmelden klik hier

Missie en visie van La Hacienda | Groningen

Visie

La Hacienda vindt dat iedereen een onderdeel is van de maatschappij, waarin ´anders zijn´ geaccepteerd is. Onze doelgroep bestaat uit mensen van 16 tot en met 26 jaar, die hulp nodig hebben bij het aanleren van vooral praktische vaardigheden. Die vaardigheden kunnen ze gebruiken om zelfstandig te wonen, met indien nodig begeleiding in de eigen woonomgeving. We creëren een pedagogische omgeving waarin jongeren gestimuleerd worden ´zelf te doen en te ontdekken´, dus zelf de regie voeren en hun eigen keuzes maken. Vallen en opstaan is dan ook een veelgebruikte term binnen La Hacienda. Voor elke jongere is persoonlijke aandacht om aan doelstellingen te werken die geschikt en haalbaar zijn. De achterliggende gedachte is dat het gevoel van eigenwaarde kan stijgen en het plezier toeneemt. 

De kernwaarden van La Hacienda bestaan onder andere uit het respect voor de denkwijze van de jongere, het onderscheiden van het ´puberbrein´ en de aanwezige problematiek, het creëren van gezonde normen en waarden, waarbij de rol van begeleider versus de jongere duidelijk is en waarbij het belangrijk is dat de begeleider zich goed kan verplaatsen in de jongere. 

La Hacienda tracht een zo natuurlijk mogelijke omgeving na te bootsen, zodat jongeren het gevoel hebben in een appartementencomplex te wonen. Er wordt ingezet op: het leren ´op jezelf´te functioneren en zelfstandig een leven te leiden en niet op groepsprocessen, zoals in een woonvorm. Aangezien La Hacienda een relatief, kleine organisatie is zijn innovatieve ideeën snel opvolgbaar en is de stem van de jongeren van essentiële waarde. 

Visie en missie uitgewerkt op bord

Missie

La Hacienda biedt persoonsgerichte, individuele oplossingen en zorg op maat voor jongeren in de leeftijd van zestien tot zesentwintig jaar met een ontwikkelingsstoornis. De jongere staat centraal bij het bereiken van zijn of haar doelen.

Geïnteresseerd in La Hacienda?

Wilt u meer weten over La Hacienda? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. U kunt mailen naar info@hacienda.nu of bellen naar 085 200 3993.

 

 


 

La Hacienda

085 200 39 93

Bel La Hacienda

logogeschillencommissie Zorg dichtbij: La Hacienda Groningen AKJ​ klachtenportaal zorg logo

Locatie La Hacienda Groningen
Schaaksport 114 t/m 130
9728 PG Groningen
Neem contact op met La Hacienda
085 200 3993
E-mail La Hacienda Groningen
info@lahacienda.nu
   
Algemene voorwaarden         Privacyreglement          
  

Laura - Door vallen en opstaan kom je er wel!

 
La Hacienda
La Hacienda  

Bij La Hacienda heb ik geleerd dat fouten maken mag! De begeleiding was er voor me om samen te kijken hoe het de volgende keer anders kon. Ik vond het fijn dat ik zelf kon onderzoeken hoe ik volwassen kon worden zonder dat er met een belerend vingertje gezwaaid werd, maar dat ik toch wel het gevoel had dat ik altijd op de begeleiding kon rekenen. Nu ben ik anderhalf jaar verder en ben ik blij met mijn eigen huisje. De begeleiding komt nog maar twee keer in de week langs, maar even een app sturen of bellen kan als ik daar behoefte aan heb. Bekijk hier alle ervaringen.La Hacienda

Vind ons op social media

        Kwaliteitsbeleid 

Sitemap

Visie en missie van La Hacienda
twittertwitter
Facebook La Haciendahover