“Begeleid wonen in Groningen? La Hacienda gelooft in jou “

Meld je hier aan voor de informatiebijeenkomst

Missie en visie van La Hacienda | Groningen

Visie

La Hacienda vindt dat iedereen onderdeel kan zijn van deze maatschappij. Alle Jongeren worden gestimuleerd hun eigen talenten te ontdekken en optimaal te benutten, op eigen, voor de jongere geschikt niveau.

Visie en missie uitgewerkt op bord

La Hacienda heeft als uitgangspunt de gelijkwaardigheid tussen begeleider en jongere.  Het gaat dan ook om samenwerking en niet om begeleiding.  Een samenwerking die als doel heeft de jongere zoveel mogelijk regie over haar of zijn leven te geven en met eigen kracht tot een zinvol bestaan te komen. Hiertoe is het belangrijk doelen te bereiken die voor de jongere betekenisvol zijn, waardoor het gevoel voor eigenwaarde stijgt. Doelstellingen worden op individuele wijze door de jongere in samenwerking met de begeleiding geformuleerd. La Hacienda laat geen middel onbenut om deze doelstellingen ook daadwerkelijk met de jongere te realiseren.

De jongere werkt samen met slechts enkele, vaste begeleiders. Met een flinke dosis humor en een niet aflatende inzet voor de jongere ontstaat een vertrouwensband die de belangrijke factor is in het succes van de samenwerking. Begeleider en jongere leren elkaar kennen op persoonlijke wijze waardoor het gemakkelijker is levensproblemen te delen, doelen op te stellen en ook te bereiken. De begeleiding onderhoudt ook wanneer zij niet aanwezig is contact en is altijd bereikbaar bij calamiteiten, zelfs midden in de nacht. Vooral door de vertrouwensband kan de begeleiding pro actief werken.  De kleinschaligheid van La Hacienda waarborgt de persoonlijke benadering die de kracht is van een succesvolle samenwerking.

Naast deze samenwerking is het voor de begeleiding van het grootste belang de jongeren met plezier terug te kunnen laten kijken op de eerste jaren van zelfstandig wonen.

Missie

La Hacienda biedt persoonsgerichte, individuele oplossingen en zorg op maat voor jongeren in de leeftijd van zestien tot zesentwintig jaar met een ontwikkelingsstoornis. De jongere staat centraal bij het bereiken van zijn of haar doelen.

Geïnteresseerd in La Hacienda?

Wilt u meer weten over La Hacienda? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. U kunt mailen naar info@hacienda.nu of bellen naar 085 200 3993.

 

 


 

La Hacienda

085 200 39 93

Bel La Hacienda

logogeschillencommissie Zorg dichtbij: La Hacienda GroningenECKG Stichting Expertisecentrum Klacht- en gezondheidsrecht AKJ

Locatie La Hacienda Groningen
Schaaksport 114 t/m 130
9728 PG Groningen
Neem contact op met La Hacienda
085 200 3993
E-mail La Hacienda Groningen
info@lahacienda.nu
     
Algemene voorwaarden         Privacyreglement         Klachten WLZ en WMO Klachten Jeugd        Vertrouwenspersoon WMO        Vertrouwenspersoon Jeugd 
 

Laura - Door vallen en opstaan kom je er wel!

 
commar              

Bij La Hacienda heb ik geleerd dat fouten maken mag! De begeleiding was er voor me om samen te kijken hoe het de volgende keer anders kon. Ik vond het fijn dat ik zelf kon onderzoeken hoe ik volwassen kon worden zonder dat er met een belerend vingertje gezwaaid werd, maar dat ik toch wel het gevoel had dat ik altijd op de begeleiding kon rekenen. Nu ben ik anderhalf jaar verder en ben ik blij met mijn eigen huisje. De begeleiding komt nog maar twee keer in de week langs. Bekijk hier meer referenties.

 commar

Vind ons op social media

        Kwaliteitsbeleid 

Sitemap

Visie en missie van La Hacienda
Laura, zelfstandig op kamers door La Hacienda
twitter
Facebook La Hacienda