“Begeleid wonen in Groningen? La Hacienda gelooft in jou “

Meld je hier aan voor de informatiebijeenkomst

Ons team

Bij La Hacienda bestaat de begeleiding alleen uit ervaren medewerkers met een gedegen opleiding. Rebecca Dijkstra, Sociaal Pedagogisch Hulpverlener en sinds 2001 werkzaam in de jeugdhulpverlening, is de spil van deze onderneming.

La Hacienda

Rebecca

rebeccaIn mijn jeugd ben ik zelf met de jeugdhulpverlening in aanraking gekomen. Doordat mijn ouders niet in de gelegenheid waren mij de juiste opvang te bieden, werd ik uit huis geplaatst. De liefdevolle en zorgzame begeleiding die ik toen heb gehad, heeft mij gemotiveerd me in te zetten voor jongeren die hulp nodig hebben. Tijdens mijn opleiding als Sociaal Pedagogisch Hulpverlener, realiseerde ik me dat ik een andere visie had op de zorg voor kinderen en jongeren dan de traditionele hulpverlening. Hieruit is La Hacienda ontstaan.
 

Wim

wimNa mijn restaurant verkocht te hebben, begeleidde ik jaren lang bedrijven in diverse sectoren. Structurering van de bedrijfsvoering en progressiemanagement waren hierin mijn voornaamste taken. Ik ben vanaf de start van La Hacienda betrokken geweest bij het bedrijf en heb het zien groeien in de handen van Rebecca Dijkstra, die mij eind 2016 vroeg La Hacienda mijn diensten te verlenen. Sindsdien ben ik werkzaam als algemeen directeur van La Hacienda. 
 

Myrthe

Myrthe team La HaciendaVanaf mijn studie Sociaal Pedagogische Hulpverlening werk ik bij La Hacienda. Ik heb als pedagogisch medewerker met vele jongeren en gezinnen gewerkt, op bijna alle locaties van La Hacienda. Daarnaast ben ik operationeel leidinggevende geweest. De afgelopen jaren heb ik me verder ontwikkeld door Orthopedagogiek te studeren aan de Rijksuniversiteit Groningen. In juli 2017 ben ik afgestudeerd en sindsdien werk ik als orthopedagoog bij La Hacienda. Ik vind het leuk om mijn ervaringen en opleidingen te combineren in mijn werk. Ik vind het belangrijk dat alle jongeren uiteindelijk een thuis krijgen waar ze zichzelf kunnen zijn en zich optimaal kunnen ontwikkelen, of dat nu helemaal zelfstandig of met wat begeleiding zal zijn.

Corina

corinaAls orthopedagoog bij La Hacienda bewaak ik samen met alle begeleiders de kwaliteit van de begeleiding en zorg ik er voor dat we met elkaar blijven werken vanuit de oplossingsgerichte en samenwerkende visie die La Hacienda nastreeft.  Het is mijn doel om de jongeren bij La Hacienda op een positieve wijze te ondersteunen in hun ontwikkeling, richting een gelukkig en zo zelfstandig mogelijk bestaan. Aansluiten bij wat jongeren zelf belangrijk vinden, inzicht geven in de keuzes die jongeren hebben én maken en de jongeren stimuleren hun ontwikkelingsmogelijkheden te benutten zijn             zaken die ik daarbij belangrijk vind. 

Suzan

suzanSinds juni 2017 ben ik werkzaam op het kantoor van La Hacienda als officemanager en ondersteun ik het managementteam waar nodig. Voordat ik bij La Hacienda terecht kwam was ik werkzaam in de vastgoedwereld. Na het afronden van mijn studie ben ik begonnen als verhuurmakelaar, daarna als vestigingsmanager van hetzelfde makelaarskantoor. Later ben ik werkzaam geweest als accountmanager VvE, hier was ik eindverantwoordelijk voor het beheer van alle administratieve-, financiële- en juridische zaken van een 45-tal Vereniging van Eigenaars. Bij La Hacienda komt deze ervaring goed van pas en zorg ik achter de schermen voor een correcte bedrijfsvoering. 
 

Naomi

team naomiTijdens mijn studie MWD werkte ik met kinderen en jongeren die verschillende beperkingen en mogelijkheden hadden. Dit heeft mij altijd erg aangesproken en geeft me veel voldoening en energie. Tijdens het afronden van mijn studie ben ik aan de slag gegaan bij La Hacienda. Daarnaast doe ik graag vrijwilligerswerk met verschillende doelgroepen van alle leeftijden en achtergronden. Ik vind het belangrijk om te kijken naar wat er wél mogelijk is, en staar me niet blind op problemen of beperkingen. Zelfredzaamheid vind ik erg belangrijk en ik streef ernaar jongeren zo te begeleiden dat ze maximale regie over hun eigen leven kunnen hebben en houden. Op het moment werk ik als locatiehoofd van de Gelkingestraat, en als kwaliteitsmedewerker op kantoor. Ik begeleid dus jongeren op locatie, maar ik houd me ook bezig achter de schermen. 

Hanneke

hanneke

Een oprechte verbinding aangaan met de jongeren is wat mijn werk elke dag interessant en waardevol maakt. Wat ik belangrijk vind is dat jongeren voelen dat ze bij mij zichzelf kunnen zijn en zichzelf mogen laten zien. Ik ben locatiehoofd van het Menno Lutterhuis, vanuit vertrouwen en respect wil ik een veilige sfeer creëren waar vanuit er stappen gezet kunnen worden richting groei en zelfstandigheid. 
 

 

Joop

Joop team La HaciendaIk ben getrouwd, vader en pleegvader. Ben sinds 2013 werkzaam bij La Hacienda en sinds kort aangesteld als locatiehoofd van onze nieuwe locatie aan het Maartenshof. Hiervoor was ik leerkracht in het onderwijs. Mijn hobby en tevens mijn werk is het omgaan met kinderen en jeugd. Ik probeer ze een goede en veilige basis te bieden en te begeleiden naar hun zelfstandigheid. Mijn uitgangspunt is niet: wat kan je niet, het is: wat kan je wel. Het is niet: “ja maar”, nee, het is “en”..(“en wat heb ik nodig… en wat kan ik nog meer…”).

Astrid

astridNa mijn studie Sociaal Pedagogische Hulpverlening, ben ik met een paar omwegen bij La Hacienda komen werken. Sinds kort ben ik werkzaam als locatiehoofd van de Nijensteinheerd: een woonhuis waarin vijf jongeren wonen. Naast mijn werk bij de Nijensteinheerd werk ik ook als ambulant begeleider. In mijn werk probeer ik jongeren te motiveren in hun leven: jij bent uiteindelijk degene die je eigen keuzes moet maken! Humor is voor mij daarnaast van zeer grote waarde, omdat je hierdoor zelfs de meest uitzichtloze situatie weer dragelijk kan maken!
 

Jeannet

Jeannet team La HaciendaNa mijn vierdejaars stage ben ik bij La Hacienda aan het werk gegaan als Sociaal Pedagogisch Hulpverlener en Ambulant begeleidster. Ik houd ervan om praktisch bezig te zijn en op een positieve manier energie te steken in de jongeren. Ik ben van mening dat ik van deze doelgroep veel energie terug krijg en dat maakt het werk leuk!


 

Robert

Robert team La HaciendaNa mijn studie Maatschappelijk Werk en Dienstverlening heb ik als begeleider op verschillende woonvormen gewerkt. Daarbij heb ik met diverse doelgroepen gewerkt van jong tot oud. Bij La Hacienda ben ik begonnen als begeleider op de locatie Nijensteinheerd. Tegenwoordig ben ik werkzaam in het ambulante team. Ik vind ik het leuk om naast de jongeren te staan en samen naar hun doelen toe te werken. In deze samenwerking vind ik het belangrijk dat jongeren zelf na leren denken over de keuzes die ze maken. Op deze manier kunnen ze zichzelf ontwikkelen en een basis leggen voor het zelfstandig wonen.

Ricardo

foto ricardoToen ik zelf begeleid op kamers woonde zag ik hoe het werk van een hulpverlener er uitziet. Dit leek mij erg leuk werk. Daarom heb ik destijds besloten om zelf de opleiding maatschappelijke zorg te gaan doen. Ik ben er nog steeds blij mee dat ik die keuze toen heb gemaakt. Tijdens mijn opleiding heb ik op verschillende plekken stage gelopen. Ik ben er toen achter gekomen dat ik het liefst met jongeren werk.

 

Loscar

Loscar team La HaciendaVoordat ik aan de slag ging bij La Hacienda werkte ik al in de zorg, namelijk met zwaar verstandelijk gehandicapten. En nu een hele andere stap, het werken met jongeren, dit heeft me altijd al aangetrokken. Bij La Hacienda heb ik het dan ook erg naar mijn zin. Zelf was ik ook niet de makkelijkste toen ik jong was, ik kan me daardoor goed verplaatsen in de wereld van de jongeren. Het werk is altijd boeiend, elke keer maak ik weer iets anders mee. Ik hoop een bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van jongeren zodat zij zich op een zelfstandige manier verder kunnen leven.
 

Jelle 

jelleVoordat ik begon aan de opleiding MWD had ik al meerdere stages gelopen. Tijdens deze stages ben ik in aanraking gekomen met kinderen en jongeren die het niet altijd even makkelijk hebben gehad. Dit heeft mij geïnspireerd om iets te betekenen voor anderen, zodat zij ook hun doelen in het leven kunnen verwezenlijken. Tijdens de opleiding MWD heb ik stage gelopen bij La Hacienda. Na mijn stage mocht ik blijven werken bij La Hacienda. Mijn doel binnen La Hacienda is om te blijven leren, maar vooral om jongeren te motiveren, stimuleren en inspireren om meer uit het leven te halen. Verder hoop ik een effectieve bijdrage te kunnen leveren binnen het team. Op dit moment houd ik mij binnen La Hacienda bezig met ambulante hulpverlening en maak ik deel uit van het team van Maartenshof.

Gertjan

Gertjan team La HaciendaIn 2003 ben ik met de zorgsector in aanraking gekomen. Doordat ik dit als zeer positief heb ervaren, ben ik gestart met mijn opleiding, die ik in 2011 heb afgerond. Tijdens deze opleiding heb ik ervaring opgedaan met mensen met een verstandelijke beperking zowel op de reguliere manier als op de antroposofische benaderingswijze. Ik ben mij gaan bezighouden met interactief theater voor mensen met beperking. De begeleiding is daardoor minder statisch en de mensen leren zichzelf op een andere wijze kennen waardoor ze meer zelfvertrouwen krijgen. In de laatste jaren heb ik mij toegelegd op de Oplossingsgerichte methode, waarbij de jongeren zelf op zoek gaan naar antwoorden voor de problemen die zij ervaren. Natuurlijk begeleid ik hen hierbij, maar doordat de jongeren zelf keuzes maken voor oplossingen, versterkt ook dit het zelfbeeld en heeft zo een positief effect.

Jacobine

Jacobine team La HaciendaNa mijn studie SPH ben ik werkzaam geweest op verschillende woonvormen en met dak- en thuislozen. Hierdoor ben ik erachter gekomen dat werken met jongeren mij erg aanspreekt. In 2015 ben ik begonnen als ambulant begeleider bij La Hacienda, nu ben ik werkzaam op de locatie Nijensteinheerd. Ik ben positief ingesteld en kijk naar de mogelijkheden. Ik vind het daarnaast belangrijk samen met de jongere stappen te ondernemen en hierin te ondersteunen.
 

Maria

Maria team La HaciendaNa mijn studie psychologie ben ik naar Nederland verhuisd. Ik beschrijf altijd mijn leven en mijn persoonlijkheid met 3 woorden: creativiteit, structuur en evenwicht. Creativiteit helpt mijn ontwikkeling als persoon en als professional. Structuur is voor mij het fundament van een goede werkprestatie en van een georganiseerde levensstijl. Evenwicht omschrijft het best mijn werkwijze en de manier waarop ik mijn ervaringen benader. Het werk met en voor personen met moeilijkheden staat centraal in mijn leven.

Cora

Cora team La HaciendaNa mijn studie Orthopedagogiek heb ik me verder mogen ontwikkelen op het gebied van de verbinding tussen lichaam en geest. Vanuit westers oogpunt een bredere oriëntatie verkregen, door oosterse verdiepingen, in het menselijk functioneren en haar diversiteit aan emotionele reactiepatronen. In mijn eigen praktijk heb ik altijd gewerkt vanuit de visie de ander te begeleiden en te helpen het optimaal mogelijke uit zichzelf te halen, om zo weer zo zelfstandig mogelijk het leven op te kunnen pakken. Binnen La Hacienda ligt ook de focus op het stimuleren en vergroten van de zelfredzaamheid van de jongere. Op de locatie het Menno Lutterhuis, wordt aan jong volwassenen de mogelijkheid geboden om zelfstandig te wonen. Ik kijk dan ook met veel plezier uit om hier mede te mogen gaan bijdragen aan een vertrouwde basis en het verder ontwikkelen van die zelfstandigheid. “If light is in your heart you will find your way home” (Rumi).

Tessa

Tessa team La HaciendaNa mijn studie SPH, heb ik eerst een aantal mooi reizen gemaakt naar Afrika, Azië en Zuid- Amerika. Na deze prachtige ervaringen, ben ik een aantal jaren werkzaam geweest als jongerenwerker en daarna als woonbegeleider met jongeren.
De werkwijze van La Hacienda spreekt mij erg aan, ik vind het belangrijk dat de jongere zijn eigen regievoerder is. Ik vind het echter nog belangrijker dat hij zijn eigen scriptschrijver blijft. Ik kijk er naar uit om weer met jongeren aan het werk te gaan. Vol energie, geduld en humor hoop ik een waardevolle bijdrage te leveren aan de jongeren, het team en binnen de organisatie.

Steyn

Steyn team La HaciendaEr zijn dingen die je leven kunnen veranderen. Voor mij was dat een bezoek aan een manege voor mensen met een beperking. Dankzij een goede vriendin ging ik daar een keer kijken. Twee jaar lang was ik er iedere  zaterdag te vinden. Dat heeft mijn studiekeuze bepaald. Ik ging psychologie studeren aan de Rijksuniversiteit Groningen. Alle kennis die ik daar heb gekregen kan ik goed gebruiken bij La Hacienda! Een simpel voorbeeld is luisteren naar mensen. Niet alleen kijken naar een etiket maar vooral naar de persoon. Dat is wat voor mij telt.

Jochien

Jochien team La HaciendaTijdens de opleiding MWD heb ik stage gelopen bij La Hacienda. Nadat ik mijn stage had afgerond, mocht ik bij la Hacienda blijven werken. Ondertussen ben ik afgestudeerd en erg content met mijn baan bij La Hacienda. Het begeleiden van jongeren naar zelfstandigheid vind ik dankbaar werk. Ik vind het erg mooi om te zien hoe de jongeren zich ontwikkelen in competente volwassenen die mee kunnen komen in de maatschappij. Op dit moment houd ik me bezig met ambulante hulpverlening en maak ik deel uit van het team van Maartenshof. 
 

Hans

hans wind Tijdens mijn studie maatschappelijk werk en dienstverlening ben ik werkzaam geweest op diverse woongroepen. Na mijn studie ben ik aan het werk gegaan als ambulant woonbegeleider. Ik vind het ontzettend leuk om samen met de jongere te onderzoeken waar hij/zij goed in is en wat ze nog willen leren voor dat ze zelfstandig gaan wonen. Het leuke aan mijn werk is dat ik de jongeren zie groeien en grip ziet krijgen op hun eigen leven.

 

Kuo Weh 

kuo weh hoNadat ik maatschappelijk werk en dienstverlening heb gestudeerd, heb ik vanuit meerdere invalshoeken met jongeren gewerkt (dak- en thuisloze jongeren, wijkgericht werken, straathoekwerk). Door met hen te werken naar zingeving en toekomstperspectief, is geen dag hetzelfde. Als individuen is het onze eigen verantwoordelijkheid te ontwikkelen, maar we staan er nooit alleen voor. Dit geef ik hen ook mee. Ik geloof dat elke jongere kwaliteiten heeft. Het optimaal inzetten van iemands kwaliteiten en talenten, zie ik dan ook als één van mijn belangrijkste taken als begeleider.

Elise

foto elise                                                                                                                                                                                                                                                       Mijn naam is Elise Löwik, ik ben 25 jaar en kom uit Groningen. Met veel plezier en motivatie versterk ik het team van Menno Lutter. Ik heb maatschappelijk werk en dienstverlening gestuurd en werkte voorheen in de gehandicaptenzorg. Ik houd erg veel van koken en reizen. 

 

 


 

La Hacienda

085 200 39 93

Bel La Hacienda

NFG certificaat La Hacienda             Erkend leerbedrijf: Wij leiden vakmensen op             SRBAG certificaat La Hacienda             Zorg dichtbij: La Hacienda Groningen             ECKG Stichting Expertisecentrum Klacht- en gezondheidsrecht

Locatie La Hacienda Groningen
Schaaksport 114 t/m 130
9728 PG Groningen
Neem contact op met La Hacienda
085 200 3993
E-mail La Hacienda Groningen
info@lahacienda.nu
     
algemene voorwaarden         Privacyreglement         Klachten WLZ Klachten Jeugd              Klachten WMO
 

Mei Li - Weer een stap verder naar zelfstandigheid

 
commar              

Een paar maanden geleden ben ik verhuisd van het begeleid wonen huis naar het zelfstandig wonen appartement. In het huis vond ik het prettig dat er elke dag begeleiding aanwezig was, ik kon vrijwel meteen bij de begeleiding terecht. Nu ik hier woon, maak ik een afspraak voor begeleiding. Het voordeel  van deze woonplek is dat ik meer privacy heb, maar ik mis mijn huisgenoten soms wel. Bekijk hier meer ervaringen.commar

 

Vind ons op social media

        Kwaliteitsbeleid       JaarplanZorg

Het team van La Hacienda
Mei-Li woont zelfstandig door La Hacienda
twitter
Facebook La Hacienda