“Begeleid wonen in Groningen? La Hacienda gelooft in jou “

Voor meer informatie en aanmelden klik hier

Over ons | La Hacienda Groningen

De ontwikkeling van La Hacienda

La Hacienda is in 2008 als eenmanszaak opgericht door Rebecca Dijkstra, tijdens haar studie Sociaal Pedagogische Hulpverlening. De instelling is gestart als kleinschalige logeeropvang voor kinderen met een ontwikkelingsstoornis van 4 tot 14 jaar. De nadruk lag hierbij op de kwaliteit van de begeleiding. Progressie in ontwikkeling en verzelfstandiging werden gestimuleerd, in een ongedwongen, persoonlijke sfeer.

Over La Hacienda Groningen

De locatie, een vakantiepark in Oost-Groningen, nodigde uit tot schaalvergroting. Een tweede huis werd gehuurd. Het werd duidelijk dat sommige jongeren gebaat waren bij extra begeleiding in de gezinssituatie. De methode: “Geef me de vijf” was en is zeer succesvol, waar ook alle overige gezinsleden van kunnen profiteren. Hierdoor is La Hacienda Thuis ontstaan, voor ambulante begeleiding voor jongeren. Doordat hierbij inzicht werd verkregen in de gezinssituatie bleek dat er bij veel gezinnen behoefte was aan een onbezorgde vakantie om even op adem te komen. Door dezelfde hooggeschoolde begeleiding in te zetten tijdens Gezinsvakanties maakt La Hacienda Op Vakantie het mogelijk alle gezinsleden onbezorgd te laten genieten.

De visie en missie van La Hacienda is hier te lezen.

Vervolgtraject voor jongeren

Na verloop van tijd bleek er behoefte aan een vervolgtraject. De pubergroep werd gestart, waarin de zelfredzaamheid van de jongeren werd vergroot. Ook in dit traject was de juiste begeleiding zeer belangrijk voor de progressie in ontwikkeling. De persoonlijke benadering van de jongeren is zeer succesvol gebleken en een volgende stap kon daarom niet uitblijven. In de begeleid wonen huizen van La Hacienda Op Kamers, voor jongeren vanaf 16 jaar, is de persoonlijke aandacht van de individuele begeleiding op niveau, één van de belangrijkste aspecten. De jongere en diens hulpvraag staan altijd centraal.

Ook na een periode van begeleid wonen laat La Hacienda de jongeren niet in de steek. De overgang naar zelfstandig wonen is groot en voor sommigen zal ambulante begeleiding altijd een noodzaak blijven. De jongeren kunnen dan ook na een periode van begeleid wonen, door dezelfde begeleiders, in hun nieuwe woonsituatie worden ondersteund door La Hacienda Thuis. Voor jongeren die er aan toe zijn om direct ambulante begeleiding in één van onze appartementen te ontvangen, is er de mogelijkheid om een appartement van ons te huren dat gedeeld wordt met iemand anders. Natuurlijk is men ook vrij om zelf woonruimte te vinden en ambulante begeleiding van ons te krijgen.

Waarom de naam 'La Hacienda'?

De naam La Hacienda, thuis voor de werkers van een groot landgoed in Latijns-Amerika,  staat borg voor een ongedwongen en huiselijke sfeer. De betrokkenheid van de hoog geschoolde begeleiders is een van de  belangrijkste speerpunten in de succes formule van La Hacienda.

Neem contact met ons op

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@lahacienda.nu. Liever direct contact? Bel dan naar ons kantoor op het nummer 085 200 3993.

 

 

 


 

La Hacienda

085 200 39 93

Bel La Hacienda

logogeschillencommissie Zorg dichtbij: La Hacienda Groningen AKJ​ klachtenportaal zorg logo

Locatie La Hacienda Groningen
Schaaksport 114 t/m 130
9728 PG Groningen
Neem contact op met La Hacienda
085 200 3993
E-mail La Hacienda Groningen
info@lahacienda.nu
   
Algemene voorwaarden         Privacyreglement          
  

Laurens - Huisgenoten zijn wennen, maar wel gezellig!

 
La Hacienda
La Hacienda  

Thuis botste het steeds vaker tussen mij en mijn ouders. Ik vind het lastig om met regels om te gaan die mij opgelegd worden, en ging er dan ook vaak tegen in. Nu ik zelfstandig woon onder begeleiding, kan ik in overleg bepalen hoe mijn week er uitziet. Iedere week heb ik een één op één gesprek met de begeleiding om mijn eigen doelen te bespreken. Ik vind het fijn dat er gekeken wordt naar mijn sterke en zwakke kanten en ik begeleiding krijg waar ik het nodig heb. Het is wel wennen met huisgenoten, maar heel erg gezellig! Bekijk hier alle ervaringen.



La Hacienda

Vind ons op social media

        Kwaliteitsbeleid 

Sitemap

Over La Hacienda Groningen
twittertwitter
Facebook La Haciendahover